İçeriğe Git İçeriğe Git Alt Bölüme Git

Kapalı sistemde üretim yapan, bio-güvenlik ve hijyen tedbirlerini almış tesislerde yetiştirilen kümes hayvanları için;

  • Genel şartlarda yazılı istisnalar dışında kalan, her türlü kanatlı hayvan hastalıkları,
  • Her türlü kazalar ve zehirlenmeler,
  • Her türlü doğal afetler,
  • Yangın veya infilak sebebiyle meydana gelen ölümler, zorunlu öldürme ve mecburi kesim riskleri sigorta kapsamındadır.

Primlerin Ödenmesi

  • Kümes Hayvanları Sigortalarında, poliçede yazılı primin %50'si devlet tarafından karşılanır.
  • Tohum Kart’la ödeme yapılabilmektedir.